تبلیغات

آخرین اخبار

غدیرترسیم صحیح حق ازباطل ونمایش اقتداردرسایه ولایت هست

امام جمعه شهرستان مرودشت درخطبه های نمازجمعه این هفته گفت:غدیرترسیم حق ازباطل ونمایش اقتدارواقعی درسایه ولایت می باشد

 

حجت السلام والمسلمین قنبرعلی احمدی امام جمعه شهرستان مرودشت درخطبه های امروز خودضمن تبریک به مناسبت عیدغدیرخم به تمام شیعیان دنیااین روز بزرگ راروز اکمال دین واتمام نعمت وروز مایوس شدن کفارودشمنان خواندودین بزرگ اسلام راتنها دین برگزیده الهی وانبیاواولیاء ومروجین حقیقی اسلام دانست وازاین روزبودکه ازمون بزرگ الهی برای مسلمانان اغازگردیدوبهترین نعمت وجودی که همان نعمت امامت وولایت است راخداوندبه مسلمانان عطاکرده است احمدی درادامه اظهارداشت که امروزه درجهان اسلام کشورهای مثل ال سعود هستندکه باشعارلاالا اله الله ومحمدرسول الله به جنگ اسلام ومسلمین امده اندوضمن بی کفایتی وخباثت انهادراداره مدیریت صحیح خانه خدا بیشترین حمایت های مالی رانیزازگروه های القاعده وداعش دارنداحمدی غدیر راترسیم حق ازباطل ونمایش اقتداردرسایه ولایت دانست وافزودملت ما امروزه درسایه ولایت واطاعت ازرهبری خودبعنوان امن ترین کشوردنیا می باشندوبایدبصیرت واندیشه متعالی خودرابالابرده تابتوانندترفندهاوتوطه های دشمنان واقعی اسلام راشناسایی وراه حقیقی اسلام رادنبال کنندنماینده ولی فقیه درشهرستان مرودشت ضمن تسلیت مجددبه بازماندگان خانواده های قربانیان حادثه منا ضمن اشاره به بی کفایتی وعدم مدیریت ال سعوداکشته شدن همزمان 5هزارزایربیت الله الحرام  را امری طبیعی  نداست زیرا دوربین های مداربسته ال سعودانجا همه چیز راتحت کنترل خوداردوبه تمام دنیا ثابت گردیدکه عربستان دیگر لیاقت امیرالحاج بودن رانداشته وبایدسازمان کنفرانس های اسلامی مدیریت حرم امن الهی را ازانها گرفته وبه کشورایران واگذارکندتا مدیریت صحیح رابه انها نشان دهنداحمدی درادامه ضمن تبریک به مناسبت هفته نیروی انتظامی اظهارداشت که نیروهای مسلح مابایدهماره روزبه روز بردانش نظامی خودوبرنامه های جدیدبرای اقتدارخودافزوده زیرا دشمنان قسم خورده این انقلاب به دنبال این هستندتا دین اسلام را ازمابگیرندوضمن تشکر اززحمات شبانه روزی این دلاورمردان سبزپوش ازانها خواست که با اقتداردرمقابل هنجارشکنان اجتماعی وسارقان مسلح ومنازل وقاچاقچیان موادمخدروافرادبدحجاب ایستاده وباقدرت تمام با انهامبارزه کنند. احمدی درپایان سخنان خودضمن اظهارتاسف برای اعضای شورای اسلامی شهرستان مرودشت که نتوانستنددرانتخاب یک شهرداربرای این شهرستان بصورت مستقل وبااتحادکامل تصمیم بگیرنداظهارداشت که واقعا جای بسی تاسف است وزیبنده دومین شهربزرگ استان با 1200شهیدتقدیمی به نظام ومردم ولایت مدارنیست که شورای شهر ان نتواندخودمستقل شهردارانتخاب کندواستانداربایدبرای انهاشهردارانتخاب کند.شایان ذکر است که قبل ازخطبه های امروز نمازبه مناسبت هفته نیروی انتظامی سرهنگ دوم دلاور القاصی مهربعنوان فرماندهی جدیدنیروی انتظامی شهرستان مرودشت به تشریح برنامه های نیروی انتظامی دراین هفته پرداخت.

اضافه کردن نظر


Template Design:Dima Group