تبلیغات

آخرین اخبار

درسنگرفراگیری علم ودانش ازمتودوروش رزمندگان 8سال دفاع مقدس استفاده کنید

امام جمعه شهرستان مرودشت درمراسم زنگ تحصیلی سال جدیددردبیرستان دخترانه شاهد این شهرستان گفت : دانش اموزان درفراگیری علم ودانش ازروش ومتدود رزمندگان دوران د.8سال دفاع مقدس استفاده کنید

 

درسنگرفراگیری علم وتربیت بامتدود وروش رزمندگان 8سال دفاع مقدس پیش روید
 
امام جمعه شهرستان مرودشت درمراسم زنگ تحصیلی اغازمدارس گفت:دانش اموزان ودانشجویان مادرسنگرفراگیری علم ودانش ازمتدود وروش رزمندگان 8سال دفاع مقدس استفاده کنند
حجت السلام والمسلمین قنبرعلی احمدی امام جمعه شهرستان مرودشت صبح امروز همزمان باسراسرکشوردرمراسم اغاززنگ تحصیلی مدارس دردبیرستان دخترانه شاهدشهرستان یکی ازبهترین ابزارمبارزه بادشمنان رافراگیری علم محرک وبانشاط دانست واظهارداشت که درسایه همین علم وفن اوری ودانش هسته ای که به دست بسیجیان دانشمند این کشوربه ظهورنشست توانستیم درسرمیزمذاکره باابرقدرت های دنیادشمن رابه عقب برانیم وباقلم خوددانش هسته ای مارا ثبت کردندوی حضورمسولین شهرستان رادراین مراسم به صرف اینکه شما دانش اموزان علم راهمراه بامعنویت وحماسه وجهادی که اولیاء شما وشهداء داشتندفراگیرید.وبهترین راهبردرابرای مبارزه بادشمنان درسنگرعلم وتعلیم وتربیت باتمام قدرت وتوان کسب کنیداحمدی فراگیری بهترین علوم رادرسنگرتعلیم وتربیت ودانش بامتدودوروش رزمندگان8 سال دفاع مقدس یادکرد که همواره علومی که باعث حرکت درمسیراقتصادمقاومتی وعلم بینا وهوشیاربه همراه حرکت های جهادی راشاخصه های موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست واظهارداشت که دبیران فضای نقدمنصفانه رادر سرکلاس های درسی برای دانش اموزان فراهم کنندتا به نوعی ازاداندیشی وتبلورتحرک وجوشش علمی دروجوددانش اموزان ایجادشود.تابتوانیم یک ایران اسلامی ازادازنظراقتصادوفرهنگ وسیاست داشته باشیم.شایان ذکراست که دراین مراسم مرتضی چراغی ریس اموزش وپرورش شهرستان مرودشت توجه عمیق به بحث تعلیم وتربیت وتوجه برمدارنیازوبی تعادلی وارتقا مدیریت اموزشگاهی رابهمراه مشارکت فکری وعملی ازسیاست های اموزش وپرورش شهرستان درجهت رشدوبالندگی حوزه تعلیم وتربیت یادکردودرپایان یادمان شهدادراین مدرسه رونمایی وافتتاح گردید

اضافه کردن نظر


Template Design:Dima Group